Kurs iz android programiranja.

Web je u početku svoga razvoja postojao isključivo kao statički, tj. nisu postojale tehnologije koje bi uzele u obzir informacije koje su pristigle od korisnika i na osnovu njih generisale odgovor. Mogućnosti statičkog Weba očigledno nisu bile naročito velike: HTML stranice jesu nosilac informacija, ali onih koje se ne menjaju zavisno od konteksta – te informacije su uvek iste. Očigledno je bilo neophodno da se dođe do određenog stepena programibilnosti na vebu, tj. da se razviju tehnologije koje će omogućiti veći stepen interaktivnosti od statičkog veba a samim tim i omogući većem broju korisnika da samostalno kreira sadržaje. 

Ovaj kurs ce vam pomoci da naucite da koristite CMS platformu uz pomoću koje ćete moći samostalno da napravite veb sajt prezentaciju I time u budućnosti sa lakoćom predstavite sebe. svoje poslove, zanimanja ili pak da svoje znanje primenite kako biste svojim poznanicima, potencijalnim saradnicima mogli uslužno napraviti veb sajt prezentaciju.