Pozicionirajte se u odnosu na konkurenciju. Upoznajte je i budite ispred nje. Naučite da analizirate okruženje, tržište, konkurenciju, ali i sve one unutrašnje karakteristike vaše kompanije, kao biste sistematično upravljali razvojem i bili za korak ispred drugih. Upoznajte se sa marketinško-strategijskim  tehnikama koje će vam pomoći da procenite mesto vaše kompanije na tržištu, ali i svoju vlastitu poziciju i plan budućeg razvoja.

Brze promene koje se dešavaju na tržištu zahtevaju moć brzog reagovanja, uspešnog prilagođavanja i kontinuiranog praćenja naučno-tehničkog razvoja. Kompanije koje žele da opstanu na tržištu moraju stalno analizirati svoje okruženje i ići u stopu sa promenama. Dobro poznavanje okruženja omogućava pravovremenu reakciju i vladanje situacijom, što je danas ključ uspeha. Osim dobrog poznavanja okruženja potrebno je i da dobro poznajete svoju kompaniju i sebe, kako bi našli svoje pravo mesto u datom okruženju. Zato Vas ovaj kurs uči koje informacija da prikupljate i analizirate. Kako da uočite vlastite snage i prednosti u odnosu na konkurenciju, ali isto tako i nedostatke. Skreće takođe pažnju na značaj praćenja aktuelnih promena u okruženju i uči Vas kao da ih iskoristite u  budućem razvoju.

U cilju kvalitetnog upravljanja razvojem potrebno je izvršiti mnoge aktivnosti kao što su marketing istraživanja, određivanje ciljne grupe, analizu konkurencije, SWOT  analizu i po potrebi na osnovu dobijenih rezultata izvršiti redefinisanje postavljenih marketinških ciljeva. Upoznajte se sa tehnikama marketinško- strategijskim  tehnikama koje će Vam obogućiti da usmerite razvoj svoje kompanije u pravcu koji želite, ili pak svoj lični razvoj pošto su date tehnike multifunkcionalne i takođe Vam mogu pomoći u analizi vlastitih ciljeva i trenutne pozicije, kao i kreiranja Vašeg plana zazvoja do sigurnog uspeha.

 

Kad završite kurs, znaćet i umećete da:

  • analizirate mikro okruženje Vaše kompanije
  • analizirate makro okruženje Vaše kompanije
  • izvršite situacionu analizu
  • upotrebite SWOT analizu u cilju pozicioniranja i planskog vođenja poslovanja
  • upotrebite SWOT analizu u cilju pozicioniranja sebe i pravljenja plana razvoja vlastite karijere
  • napravite plan kako da iskoristite svoje talete i kako da svoje nedostatke pretvorite u prednosti u cilju napretka u karijeri ili povećanja zapošljivosti.